RFID

RFID ochrana peněženky je opatření navržené k ochraně vašich osobních údajů a finančních informací před neoprávněným skenováním nebo čtením RFID čipů na platebních kartách, průkazech totožnosti a dalších identifikačních dokumentech, které mohou být umístěny v peněžence. Toto opatření bylo zavedeno v reakci na obavy ohledně možnosti neoprávněného odčítání těchto informací prostřednictvím technologie RFID.

RFID čipy na platebních kartách a průkazkách totožnosti umožňují rychlé a bezkontaktní platby nebo identifikaci, což je velmi pohodlné. Avšak někteří zločinci vyvinuli zařízení, která mohou získávat informace z RFID čipů na krátké vzdálenosti bez vědomí majitele. To by mohlo znamenat, že útočník by mohl neoprávněně získat vaše osobní údaje, včetně čísla karty a jména majitele.

RFID ochrana peněženky obvykle zahrnuje použití speciálního materiálu s ochranným pláštěm nebo vrstvou, která blokuje rádiové signály a brání jejich průniku. Tímto způsobem se brání možným zločincům v čtení čipů bez vašeho vědomí. Tyto ochranné peněženky jsou často označovány jako "RFID-safe" nebo "RFID-blocking" peněženky.

Je důležité mít na paměti, že hrozba neoprávněného odčítání RFID informací z platebních karet a průkazů totožnosti je relativně nízká, a takové ochranné peněženky mohou být vnímány jako preventivní opatření pro zvýšení bezpečnosti. Pokud se však obáváte zneužití RFID technologie, můžete si pořídit takovou peněženku pro větší klid a bezpečnost.